โครงการ “รวมพลังหาร 2” โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีวินัยคิดก่อนใช้ทุกครั้ง ซึ่งผลลัพธ์ของการรณรงค์ตามแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นบทอาขยาน ป.ปลา นั้นหายาก หรือเพลงแหล่หาร 2 ในวันนี้โครงการรวมพลังหาร 2 ได้กลับมาอีกครั้ง และเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเพื่อกระตุ้นย้ำเตือนประชาชน พร้อมพัฒนาแคมเปญให้เหมาะกับยุคการตลาด แนว Value Centric Marketing และสอดคล้องกับกระแสสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โครงการรวมพลังหาร 2 จึงได้ยกระดับแนวคิดสู่แนวทางการลงมือปฏิบัติและประหยัดได้จริงเห็นผลแน่นอนกับนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในรูปแบบใหม่

ด้วยยุคสังคมที่เปลี่ยนไป พร้อมการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การรณรงค์ในปีนี้จึงได้ปลุกกระแส Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่สามารถเริ่มต้นทำได้จริง ใช้จริง และประหยัดจริง ภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมประหยัดพลังงาน’ และผลสำรวจของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พบว่า กลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุด ได้แก่ คน Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 25–39 ปี* และเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ กลุ่ม Gen Y มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมง ต่อวัน และนิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก4 ช่องทางหลัก ได้แก่ Line 30.95%, Facebook 28.01%, YouTube 14.55% และ Instagram 14.30% โดยมีแนวคิดแบบใหม่ในการเลือกใช้นวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน พบว่าใช้บริการ Shopping Online 17.8%, Food Delivery 15.9%, App เรียกรถ 13.1% ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตก็สามารถประหยัดพลังงาน จึงเป็นที่มา “นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย”

 

อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก : * https://www.kasasa.com/articles/generations/gen-x-gen-y-gen-z

จากการสำรวจของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พบว่า กลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุด ได้แก่ คน Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 25 – 39 ปี* และเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ กลุ่ม Gen Y มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมง ต่อวัน และนิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ Line 30.95%, Facebook 28.01%, YouTube 14.55% และ Instagram 14.30% โดยมีแนวคิดแบบใหม่ในการเลือกใช้นวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน พบว่าใช้ Shopping Online 17.8%, Food Delivery 15.9%, App เรียกรถ 13.1%  ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตก็สามารถประหยัดพลังงานได้ จึงเป็นที่มาของแนวทางการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “รวมพลังหาร 2” ในสื่อรูปแบบใหม่ พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมประหยัดพลังงานใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมประหยัดพลังงาน’ โดยปลุกกระแสให้ Gen Y เริ่มต้นทำได้จริง ใช้จริง และประหยัดจริง ผ่าน Viral Clip หนังสั้น เรื่อง “นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย” โดยได้เจ้าของเพจดัง “หมอแล็บแพนด้า” หรือ นายภาคภูมิ  เดชหัสดิน เป็นคนเดินเรื่องชวนให้ติดตาม ความสนุกผสมกับการใส่มุกตลก ขำ ฮา แบบมีสาระ เข้าใจง่าย และเข้ากับยุคสมัย เหมาะกับคน Gen Y และ Gen C ทั้งด้านการทำงานแบบ Smart lifestyle ด้านการคมนาคมแนว Smart Mobility และที่อยู่อาศัยในแนว Smart Living ได้แก่

การทำงานแบบ Smart Lifestyle อาทิ

1.ทำงานที่บ้าน (Work at Home) ในยุคที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ทำงานที่บ้าน ซึ่งมีข้อดีในหลายด้าน โดยไม่ต้องขับรถไปออฟฟิศ เท่ากับไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่เสียเวลาในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย
2.โคเวิร์กกิ้งสเปซ (Co-Working Space) เป็นการแชร์พื้นที่ทำงานร่วมกันในที่สาธารณะ สะดวกสบายและลดรายจ่ายออฟฟิศ
3.ประชุมออนไลน์ (VDO Conference) ประชุมออนไลน์ลดปัญหาการจราจรไม่ต้องขับรถ ลดการใช้น้ำมันไม่ต้องเสียเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

การคมนาคมแบบ Smart Mobility อาทิ

4.แอปนำทาง (Google Map) เทคโนโลยีที่ช่วยให้วางแผนการเดินทางได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดน้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย
5.แอปเรียกรถ เป็นทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วไม่ต้องหาที่จอดประหยัดเวลา ประหยัดน้ำมัน
6.รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ไม่ต้องใช้น้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดใช้พลังงาน

ที่อยู่อาศัยในแบบ Smart Living อาทิ

7.โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) พลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถผลิตเองใช้เอง และยังสร้างรายได้ได้อีกด้วย
8.บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านสะดวกสบาย ประหยัดค่าไฟ และสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ด้วยตัวเอง

 

อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก : * https://www.kasasa.com/articles/generations/gen-x-gen-y-gen-z