โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสถาพร อาจอุดม ผู้โชคดีได้รับรางวัลเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

  • 28 ธันวาคม 2559
  • 1301 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสถาพร อาจอุดม ผู้โชคดีได้รับรางวัลเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสถาพร อาจอุดม ผู้โชคดีได้รับรางวัลเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูงขนาด 13,000 BTU. มูลค่ากว่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ในกิจกรรม Load Like Share ชิงแอร์ของ โครงการรวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์