โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สัมภาษณ์ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สนพ. ในเช้าข่าวชัด 4 สค 59 Thairath Tv

  • 4 สิงหาคม 2559
  • 1469 ครั้ง
สัมภาษณ์ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สนพ. ในเช้าข่าวชัด 4 สค 59 Thairath Tv

สัมภาษณ์ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สนพ. ในเช้าข่าวชัด 4 สค 59 Thairath Tv