โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สัมภาษณ์สด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน ทางรายการครอบครัวข่าว สถานีวิทยุ FM 106 MHz

  • 7 ตุลาคม 2559
  • 1579 ครั้ง
สัมภาษณ์สด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน ทางรายการครอบครัวข่าว สถานีวิทยุ FM 106 MHz

สัมภาษณ์สด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน 
ตอน ความสำเร็จโครงการ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์"
ทางรายการครอบครัวข่าว สถานีวิทยุ FM 106 MHz 
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
เวลา 18.00-19.00 น.