โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

20 พ.ค. พีควันสุดท้ายของหน้าร้อนปีนี้!

  • 20 พฤษภาคม 2559
  • 1224 ครั้ง
20 พ.ค. พีควันสุดท้ายของหน้าร้อนปีนี้!

20 พ.ค. พีควันสุดท้ายของหน้าร้อนปีนี้! หลังประสบกับอากาศร้อนกันมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งช่วงที่อากาศร้อนจัดจนทำให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเวลาเดียวกัน หรือเรียกว่า “พีค” ในปี 2556 นี้ จะอยู่ในช่วงวันที่ 20 มี.ค. – 20 พ.ค.59 และวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายของช่วงพีคแล้ว แต่ถึงจะพ้นช่วงอากาศร้อนจัดไปแล้ว เราก็ยังสามารถเจอกับอากาศร้อนของเมืองไทยได้ตลอดปี ยังไงก็ตาม การใส่ใจต่อความประหยัดในการใช้ไฟฟ้าก็ยังคงจำเป็นต่อไปในทุกๆ ฤดูกาลอยู่ดีครับ ยิ่งเป็นฤดูที่อากาศไม่ได้ร้อนจัด การประหยัดไฟก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้น เรามาสร้างนิสัยการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดให้สม่ำเสมอตลอดปีกันเถอะครับ