โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ.เดินสายรณรงค์โครงการ "รวมพลังหาร2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" กับสื่อมวลชนทั้งทีวี และหนังสือพิมพ์

  • 2 กรกฎาคม 2559
  • 1357 ครั้ง
สนพ.เดินสายรณรงค์โครงการ

สนพ.เดินสายรณรงค์โครงการ "รวมพลังหาร2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" กับสื่อมวลชนทั้งทีวี และหนังสือพิมพ์
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” ปี 2 หลังเปิดตัวโครงการฯ ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว สร้างปรากฏการณ์คนไทย “เปลี่ยน” มาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 ประหยัดทั้งประเทศ คาดลดพีคได้ทั้งประเทศในปี 2560
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่าการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานในโครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” ที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการรวมถึงประชาชน ในการปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือ ฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน ดังนั้นในปีนี้จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสานต่อการประหยัดพลังงาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งจะมีการผลักดันราคาให้มีราคาต่ำลง เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหลอดไฟ LED ได้ง่ายขึ้น พร้อมกับเร่งให้ความรู้เรื่องค่า SEER ในเครื่องปรับอากาศว่ามีความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพความคุ้มค่ากับเครื่องปรับอากาศรุ่นธรรมดา (Fixed Speed) อย่างไร เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต