โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

กิจกรรม สัปดาห์เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ เกาะสมุย

  • 5 สิงหาคม 2559
  • 932 ครั้ง
กิจกรรม สัปดาห์เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ เกาะสมุย

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน ประธานเปิดงาน "สัปดาห์เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ณ เกาะสมุย" กล่าวถึงโครงการรวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ปีที่ 2 ว่า "สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา (ปีที่ 1) ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยผลการศึกษาสำรวจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัว และต้องเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 กว่า 90% และรับรู้ถึงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน รวมถึงค่าไฟที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ดังกล่าว"