โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย: รายการ “ข่าวเย็นช่องวัน”

  • 9 ตุลาคม 2562
  • 330 ครั้ง
นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย: รายการ “ข่าวเย็นช่องวัน”

รายการ “ข่าวเย็นช่องวัน” ช่องวัน 31 ออกอากาศวันที่ : 8 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลาประมาณ 16.40 - 17.50 น.