โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย: รายการ “ข่าวใส่ไข่”

  • 9 ตุลาคม 2562
  • 510 ครั้ง
นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย: รายการ “ข่าวใส่ไข่”

รายการ “ข่าวใส่ไข่” ช่องไทยรัฐทีวี ออกอากาศวันที่ : 8 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลาประมาณ 18.20 – 19.00 น.