โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย: รายการ “แฉ”

  • 9 ตุลาคม 2562
  • 358 ครั้ง
นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย: รายการ “แฉ”

รายการ “แฉ” ช่องGMM 25 ออกอากาศวันที่ : 7 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลาประมาณ 22:25 - 23:25 น.