โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Lady New : สนพ. จัด "Han 2 The Battle" รวมพลคน Gen Y ประชันไอเดีย ประหยัดพลังงาน

  • 23 พฤศจิกายน 2562
  • 510 ครั้ง
Lady New : สนพ. จัด

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=fK4i_djFFyg&feature=youtu.be