โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ. จัด “Han 2 The Battle” รวมพลคน Gen Y ประชันไอเดีย ประหยัดพลังงาน

  • 23 พฤศจิกายน 2562
  • 446 ครั้ง
สนพ. จัด “Han 2 The Battle” รวมพลคน Gen Y ประชันไอเดีย ประหยัดพลังงาน

โครงการ “รวมพลังหาร 2” ปี 2562 โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ปลุกกระแสนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ผ่านกิจกรรม “Han 2 The Battle” เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ Gen Y แสดงพลังประชันไอเดียประหยัดพลังงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ที่มา : http://aec10news.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=20668:gen-y&Itemid=1213