โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  • 4 กรกฎาคม 2561
  • 806 ครั้ง
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน