โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ. ปลุกกระแส “ใช้ร่วมกัน” ผ่าน “หาร 2 Talks” ลดใช้พลังงานด้วย Sharing Economy

  • 17 มิถุนายน 2561
  • 945 ครั้ง
สนพ. ปลุกกระแส “ใช้ร่วมกัน” ผ่าน “หาร 2 Talks” ลดใช้พลังงานด้วย Sharing Economy

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่

https://mgronline.com/entertainment/detail/9610000060225
http://www.brandage.com/article/5359/
http://www.marketplus.in.th/content/detail.php?id=2218
https://theleader.asia/2018/06/10278
http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/42796