โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ. จัด‘หาร 2 Talks’ สร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน

  • 14 มิถุนายน 2561
  • 823 ครั้ง
สนพ. จัด‘หาร 2 Talks’ สร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/42655