โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ.แนะโมเดล ‘Sharing Economy’ เทรนด์ใหม่ประหยัดพลังงานหาร 2

  • 10 มิถุนายน 2561
  • 778 ครั้ง
สนพ.แนะโมเดล ‘Sharing Economy’ เทรนด์ใหม่ประหยัดพลังงานหาร 2

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ https://mgronline.com/qol/detail/9610000057518