โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ. ชี้สังคมไทยยุคดิจิทัล บริโภคพลังงานฟุ่มเฟือย แนะวิธีประหยัดพลังงานผ่านคลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" หวังสร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน

  • 14 พฤษภาคม 2561
  • 755 ครั้ง
สนพ. ชี้สังคมไทยยุคดิจิทัล บริโภคพลังงานฟุ่มเฟือย แนะวิธีประหยัดพลังงานผ่านคลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ http://www.bunthungonline.com/topic.php?&id=7670