โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ภาพบรรยากาศภายในงานหาร 2 Talks "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์"

  • 18 มิถุนายน 2561
  • 882 ครั้ง
ภาพบรรยากาศภายในงานหาร 2 Talks

ภาพบรรยากาศงานหาร 2 Talks "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" โครงการรวมพลังหาร 2 ชวนกระตุกต่อมความคิดสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน 
พบกับวิทยากรและสตาร์ทอัพช่ือดัง 

- ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร "เปลี่ยนสังคมไทยให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยน" 
- ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ "นักเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น Digital Hype & Hope" 
- คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต "เจ้าของความคิดทางเดียวกันไปด้วยกัน" 
- คุณอมฤต เจริญพันธ์ "ผู้บุกเบิก Co working Space คนแรกของไทย" 
- คุณอภิราม สีตกะลิน "สตาร์ทอัพไฟแรงที่จะทำให้ทุกที่จอดรถได้" 

ร่วมด้วย 

"ครูเงาะ" รสสุคนธ์ กองเกตุ ที่จะมาร่วมสร้างบันดาลใจเปลี่ยนมุมมอง “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” พร้อมโชว์พิเศษแร็พหาร 2 จาก "Urboy TJ" 

โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. – 19.30 น. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า ชั้น 9 โรงที่ 15 เซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนเป็นอย่างมาก