โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ขอบคุณทุกหัวใจ ที่มาแสดงพลังร่วมกันวันนี้

  • 15 มิถุนายน 2561
  • 734 ครั้ง
ขอบคุณทุกหัวใจ ที่มาแสดงพลังร่วมกันวันนี้
จุดเริ่มต้นของการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ได้เริ่มต้นแล้ว และดังก้องไปทั้งฮอลล์เราจะเริ่มต้นหันมาลดใช้พลังงาน หันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกัน

#หาร2Talks
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน