โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

โครงการรวมพลังหาร 2 สร้างวัฒนธรรมประหยัด ชูแนวคิด Sharing Economy

  • 6 มิถุนายน 2561
  • 940 ครั้ง
โครงการรวมพลังหาร 2 สร้างวัฒนธรรมประหยัด ชูแนวคิด Sharing Economy

หลายประเทศเริ่มหันมาให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยลดการบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ยังช่วยทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโมเดลธุรกิจนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและทำให้เกิดการต่อยอดจากการแบ่งปันในหลายธุรกิจ เช่น ที่พัก การแบ่งปันยานพาหนะ ไปสู่การแบ่งปันอาหาร อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์การเกษตร ไปจนถึงการแบ่งปันความบันเทิง ฯลฯ

ในเมืองไทยเองก็เริ่มเห็นโมเดลธุรกิจในรูปแบบ Sharing Economy มากขึ้นตามกระแสความนิยมโลก ทั้งธุรกิจการให้บริการด้านการจัดการที่จอดรถการขนส่งทั้งรถโดยสารและการขนส่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน การจัดการพื้นที่สำนักงานและห้องประชุม ฯลฯ

นับได้ว่าเป็นแนวทางและสัญญาณที่ดีในการหันมาใช้ร่วมกันของคนในสังคมไทย ให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานร่วมกัน ลดใช้พลังงาน รู้จักแบ่งปันทรัพยากร หากทุกคนร่วมมือกัน จะสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

ส่องดูวัฒนธรรมประหยัดจากบทความดีๆ ได้ที่ ข่าวสด...
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_1174101

#SharingEconomy
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน