โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

คนไทยไม่แล้งนาใจจริงหรือ ?? ‘ป้าตือ’ โยนคาถามสู่โลกโซเชียล หลังถูกปิดลิฟท์ใส่คาตา

  • 1 พฤษภาคม 2561
  • 91 ครั้ง
คนไทยไม่แล้งนาใจจริงหรือ ?? ‘ป้าตือ’ โยนคาถามสู่โลกโซเชียล หลังถูกปิดลิฟท์ใส่คาตา