โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

‘บุ๋ม ปนัดดา’ วอนสังคมดึงจิตสานึก ‘ใช้ร่วมกัน’ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

  • 25 เมษายน 2561
  • 91 ครั้ง
‘บุ๋ม ปนัดดา’ วอนสังคมดึงจิตสานึก ‘ใช้ร่วมกัน’ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน