โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทะลุกว่า 5 ล้านวิว หนังสั้นเรื่อง ล่าสุด "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์"

  • 13 พฤษภาคม 2561
  • 764 ครั้ง
ทะลุกว่า 5 ล้านวิว หนังสั้นเรื่อง ล่าสุด
จากโครงการ รวมพลังหาร 2 ทำลายสถิติอีกครั้ง โดยเนื้อหาในคลิปมุ่งเน้นให้คนไทยรู้จักลดใช้พลังงาน โดยการใช้ร่วมกัน 
ถึงเวลาแล้วหรือยัง มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 หันมาใช้ร่วมกัน "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" 

#ทะลุ5ล้านวิว
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด 
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน