โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

"ปล่อยหนังสั้นรวมพลังหาร 2 ""ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์"" กระตุกฉุกคิด Sharing Economy"

  • 5 พฤษภาคม 2561
  • 1146 ครั้ง

เพื่อปลูกจิตสำนึกแบ่งปันให้กับคนไทย ซึ่งแนวคิดนี้สามารถแก้วิกฤตขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นได้ ต้องขอขอบคุณสำนักข่าว Energynewscenter ที่ร่วมถ่ายทอดความตั้งใจในการจัดแคมเปญนี้ครับ หวังว่าทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกู้วิกฤตพลังงานด้วยกันนะครับ

http://www.energynewscenter.com/index.php/news/detail/1277

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด 
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน