โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ. เดินหน้าสนับสนุนให้ “ปัจเจก” หันมา “ใช้ร่วมกัน”เปลี่ยนเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

  • 28 เมษายน 2561
  • 1448 ครั้ง
สนพ. เดินหน้าสนับสนุนให้ “ปัจเจก” หันมา “ใช้ร่วมกัน”เปลี่ยนเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน