โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ขอแสดงความยินดีกับคุณปัทมา ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5

  • 10 พฤศจิกายน 2560
  • 1255 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคุณปัทมา ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5

ขอแสดงความยินดีกับคุณปัทมา ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการร่วมกิจกรรมในบูธรวมพลังหาร 2 ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017 และขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับบูธรวมพลังหาร 2 ด้วยนะครับ

#บ้านประหยัดพลังงาน #บ้านแห่งอนาคต
#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2 
#รวมพลังหาร2