โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม "ร่วมแชร์เส้นทางลัด เลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์"

  • 6 พฤษภาคม 2560
  • 1349 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม "ร่วมแชร์เส้นทางลัด เลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์"

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ Song Moyon ได้รับอุปกรณ์นำทางรถยนต์ Garmin รุ่น NUVI2567LM จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 6,490 บาท)

 

หมายเหตุ
- ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด