วันที่ 30 มกราคม 2560
โดย บริษัท ยีราฟ เอเยนซี่ จำกัด" /> วันที่ 30 มกราคม 2560
โดย บริษัท ยีราฟ เอเยนซี่ จำกัด">

โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

งานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์"

  • 30 มกราคม 2560
  • 1278 ครั้ง
งานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ

สนพ. เผยผลการรณรงค์โครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” หนุนการใช้หลอดไฟ LED และเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่า SEER ประหยัดพลังงานขยายตัวสูงขึ้น   

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ยังคงมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 อยู่ที่ 29,619 เมกะวัตต์ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดสะสมต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้มีความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งผลจากการรณรงค์โครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” ได้กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 มากขึ้น สะท้อนจากตลาดเครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER และหลอดไฟ LED ที่คึกคักขึ้นพร้อมกับยอดการเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยตลาดหลอดไฟ LED ในปี 2559 มีอัตราเติบโตขึ้นร้อยละ 33 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 4,960 ล้านบาท ขณะที่เครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER ในปีนี้โตขึ้นถึงร้อยละ 59 และมูลค่าตลาดอยู่ที่ 7,000 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 4,400 ล้านบาท