รวมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ. จัดประชุม 10 ผู้ประกอบการร่วมกันเดินหน้าผลักดันโครงการ รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์

  • 6 มิถุนายน 2559
  • 779 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  จัดประชุมภาพรวมแผนการรณรงค์โครงการ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจำนวน 10 แห่ง ทั้งห้างสรรพสินค้า  ดิสเค้าท์สโตร์  โมเดิร์ทเทรด ตลอดจนร้านค้าออนไลน์เพื่อจัดเตรียมเผยแพร่และส่งมอบสื่อสนับสนุนโครงการให้กับผู้ประกอบการในการเผยแพร่และร่วมผลักดันการประหยัดพลังงานในโครงการดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่  6 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน