รวมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ.ขอเชิญผู้ผลิต - จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมงานสัมมนา

  • 10 พฤศจิกายน 2558
  • 787 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานตามเป้าประสงค์ของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.  2555 - 2479 โดย สนพ. เห็นว่าการณ์รณรงค์ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เป็นอีกแนวทางหนึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวม จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อแคมเปญ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพสูงในกลุ่มประชาชนได้แก่ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และการใช้เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5  ที่ผ่านการทดสอบแบบ SEER เพื่อให้ประชนชนเกิดการ “เลือกซื้อ เปลี่ยนมาใช้ และบอกต่อ” สนพ. จึงจัดสัมนา “เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และหน่วยงานสนับสนุนในการส่งเสริมให้เกิดการใช้อุปกรณ์และเครื่องไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง โดยการสัมนาจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์  กรุงเทพฯ

 

กำหนดการสัมมนา

โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันศุกร์ที่ 20  พฤศจิกายน 2558 เวลา  13.00 ถึง 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 1  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

 

13.00 - 13.30 น. - ลงทะเบียน

13.30 - 14.30 น. - ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพ”

                            โดย ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

                            ผู้บริหารระดับสูงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

                            ผู้บริหารระดับสูงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

14.30 - 15.00 น.   - ประเด็นถาม - ตอบ

15.00 น.               - พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

                             - เสร็จสิ้นการประชุม

15.00 - 15.30 น. - เยี่ยมชมบูธ “รวมพลังหาร ๒ เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์”