โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ สันต์ ศรีแก้วหล่อ

  • 27 กันยายน 2559
  • 1133 ครั้ง
มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ สันต์ ศรีแก้วหล่อ

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ สันต์ ศรีแก้วหล่อ (ผู้กำกับละครสุดฮิต “พิษสวาท” ทางช่อง ONE 31)
"บทโทรทัศน์ 1 ตอนยาวประมาณ 27 หน้า กว่าจะสมบูรณ์แก้ประมาณ 3 ร่าง ทั้งหมดมีประมาณ 24 ตอน รวมแล้วเฉพาะผมใช้กระดาษอย่างต่ำ 1,944 แผ่นต่อละคร 1 เรื่อง...เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามไม่ให้กระดาษกองนี้เป็นขยะสังคม" 
ป.ล. ผมเก็บกระดาษกลับมาบ้าน เพื่อใช้อีกด้านหนึ่งทุกครั้ง
กระดาษ 1 แผ่น หาร 2 แล้ว จะได้ 2 หน้า แทนที่จะใช้แผ่นละหน้า ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนได้สองเด้ง