โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ ดร.ไพร พัฒโน (นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่)

  • 5 ตุลาคม 2559
  • 1431 ครั้ง
มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ ดร.ไพร พัฒโน (นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่)

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ ดร.ไพร พัฒโน (นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่)
เราสร้างปั้มน้ำมันในเขตเทศบาลของเราเอง ลดความสิ้นเปลืองในการขับรถไปเติมน้ำมันนอกพื้นที่ ลดปัญหาการจราจร ลดพลังงานสิ้นเปลืองที่จะต้องขับรถไปกลับ แบบนี้สิหาร 2 ในหน่วยงานของเรา“