โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ ดร.กณพ เกตุชาติ

  • 6 ตุลาคม 2559
  • 1350 ครั้ง
แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ ดร.กณพ เกตุชาติ

แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ ดร.กณพ เกตุชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จำกัด
"เราเชื่อว่าแนวคิด Zero waste กำจัดของเสียให้เป็นศูนย์ ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ของเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม มูลสัตว์ นำมาเป็นวัตถุดิบหมักเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกให้เต็มรูปแบบ ที่กลุ่มเกษตรลุ่มน้ำให้ความสำคัญ"