โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ ณัฐกมล ถังสำริด

  • 10 ตุลาคม 2559
  • 1457 ครั้ง
แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ ณัฐกมล ถังสำริด

แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ ณัฐกมล ถังสำริด (นักเรียนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์)
“เป็นนักเรียนก็ใช้ชีวิตหาร 2 ได้ เพราะหนูจะใช้กระติกหรือขวดพลาสติกรองน้ำดื่มจากบ้านไปที่โรงเรียน ส่วนขวดพลาสติกที่ไม่ใช่แล้วนำมาตกแต่งสวนข้างบ้านสวยดีค่ะ”