โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ อ.นิทัศน์ ยศธสาร หรือ อ.แจ๊กกี้ อาจารย์ภาษาไทย

  • 12 ตุลาคม 2559
  • 1281 ครั้ง
แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ อ.นิทัศน์ ยศธสาร หรือ อ.แจ๊กกี้ อาจารย์ภาษาไทย

ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์
แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ อ.นิทัศน์ ยศธสาร หรือ อ.แจ๊กกี้ อาจารย์ภาษาไทย โรงเรียนกวดวิชาสร้างสรรค์การศึกษา (Cre-Ed)  “ในฐานะที่เป็นอาจารย์รับเชิญบรรยายวิชาภาษาไทยให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาหลาย ๆ แห่งทั่วประเทศ
เมื่อก่อนเวลาสอนในห้องประชุมใหญ่ใช้วิธีการเขียนลงบนกระดาษ A4 แล้วฉายภาพผ่านเครื่องฉายภาพทึบแสง(Visualizer) ซึ่งในการสอนแต่ละวันใช้กระดาษเป็นร้อยแผ่นจนเมื่อแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจึงได้นำมาใช้แทนวิธีสอนแบบเดิม ประหยัดกระดาษได้เดือนละหลายพันแผ่น ขอบคุณเทคโนโลยีดี ๆ ที่ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ” เทคโนโลยีทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตหาร 2 แบบของผม ถ้ารู้จักใช้ให้ถูกวิธี อาจเกิดประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ