โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แค่ดวงจันทร์มันไม่พอ!

  • 17 กุมภาพันธ์ 2563
  • 402 ครั้ง
แค่ดวงจันทร์มันไม่พอ!

แค่ดวงจันทร์มันไม่พอ! ล่าสุด สถาบันฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ ในนครเหอเฝยของประเทศจีน ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า การทดลองสร้างดวงอาทิตย์จำลอง หรือ “เตาปฏิกรณ์ Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST)” สำเร็จแล้วเรียบร้อย
.
การสร้างพระอาทิตย์เทียมมีเป้าหมายเพื่อผลิตพลังงานสะอาด โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันหรือการจำลองปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์ในการสร้าง
.
ข้อดีของเจ้าดวงอาทิตย์จำลองที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก โดยที่ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เชื้อเพลิงมีราคาถูกลง และมีปริมาณของเสียน้อยมากเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าวิธีอื่นๆ
.
ผลงานดวงอาทิตย์จำลองนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของวิทยาการมนุษย์ ที่สามารถเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ได้ และอาจกลายเป็นแหล่งสร้างพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในอนาคตได้อีกด้วย แต่เนื่องจากการทดลองสร้างดวงอาทิตย์จำลองนั้น จำเป็นต้องมีความระบบความปลอดภัยที่รัดกุมเพื่อป้องกันรังสีต่างๆ จึงอาจใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : Medium
.
#รวมพลังหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
#สนพ
#กระทรวงพลังงาน
#SmartSaveSmartIdeas
#SmartInnovation
#ทางเลือกใหม่ประหยัดพลังงาน