โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ตามที่น้องๆ ‘BNK48’ พูดเลย!

  • 8 ธันวาคม 2562
  • 559 ครั้ง
ตามที่น้องๆ ‘BNK48’ พูดเลย!

ตามที่น้องๆ ‘BNK48’ พูดเลย! เหตุผลหลักที่เราอยากให้ทุกคนช่วยกันประหยัดคนละเล็กละน้อย ก็เพราะพลังงานเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดที่สามารถหมดไปได้! ถ้าอยากให้น้อง BNK48 และเด็กๆ รุ่นหลังจากนี้มีพลังงานใช้กันต่อไป เริ่มประหยัดกันตั้งแต่ตอนนี้นะทุกคน : )
.
การประหยัดพลังงาน นอกจากจะเป็นการช่วยโลกแล้ว ยังช่วยลดรายจ่ายให้ตัวเองด้วยนะ ดีทุกทางขนาดนี้ ต้องเริ่มแล้วล่ะ!
.
#รวมพลังหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
#สนพ
#กระทรวงพลังงาน
#นวัตกรรม
#หาร2ลองเลย
#Han2TheBattle
#ประหยัดพลังงาน