โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถ้าไม่รู้จะเริ่มตอนไหน ก็มาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้

  • 2 ธันวาคม 2562
  • 438 ครั้ง
ถ้าไม่รู้จะเริ่มตอนไหน ก็มาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้

ถ้าไม่รู้จะเริ่มตอนไหน ก็มาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้ วินาทีนี้เลยเป็นไง! อย่างที่ ‘ดีเจเผือก’ บอกเลย แค่เรามีความตั้งใจ ไม่ว่าการประหยัดพลังงานจะยากแค่ไหน เราก็ทำได้แน่นอน ถ้าไม่เชื่อก็ลองทำดูเลย!
.
#รวมพลังหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
#สนพ
#กระทรวงพลังงาน
#นวัตกรรม
#หาร2ลองเลย
#Han2TheBattle
#ประหยัดพลังงาน