โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ชั้นเดียวไม่เป็นไร ขึ้นบันไดประหยัดกว่า!

  • 6 กุมภาพันธ์ 2562
  • 1168 ครั้ง
ชั้นเดียวไม่เป็นไร ขึ้นบันไดประหยัดกว่า!

ชั้นเดียวไม่เป็นไร ขึ้นบันไดประหยัดกว่า!
.
ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ด้วยการขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เบิร์นเเคลอรี่ได้ แต่ต้องไม่เบิร์นไฟ! หากขึ้น - ลงเพียงแค่ชั้นหรือสองชั้น ก็มาใช้บันไดกันดีกว่า หาโอกาสออกกำลังกายแบบง่ายๆ หมูๆ ในชีวิตประจำวัน แทนการสิ้นเปลืองไฟฟ้าไปกับการขึ้น - ลงลิฟต์ไม่กี่ชั้น
.
#รวมพลังหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน