โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปิดจอให้รู้ว่าพัก ปิดรักให้รู้ว่าพอ

  • 30 มกราคม 2562
  • 1352 ครั้ง
ปิดจอให้รู้ว่าพัก ปิดรักให้รู้ว่าพอ
ปิดจอให้รู้ว่าพัก ปิดรักให้รู้ว่าพอ
.
ปิดหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้ (เกิน 15 นาที) เพื่อประหยัดไฟไม่เสียพลังงาน
ความรักก็เช่นกัน
.
#รวมพลังหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน