โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

KEEP CALM AND UNPLUG!

  • 24 มกราคม 2562
  • 1227 ครั้ง
KEEP CALM AND UNPLUG!

KEEP CALM AND UNPLUG!
.
พูดก็ง่าย แต่ทำอะ........ง่ายกว่า เมื่อไม่ใช้งานแค่ถอดปลั๊ก
ทำให้เหมือนกินข้าว รู้ว่าเวลาไหนต้องกิน เวลาไหนอิ่มแล้ว
.
สร้างวินัย ให้เหมือนเป็นปัจจัย 4 ที่ต้องมีในตัวเรา
.
#รวมพลังหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน