โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ห้องเย็นทันตาเห็น แค่เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพราะ...

  • 23 มกราคม 2562
  • 1030 ครั้ง
ห้องเย็นทันตาเห็น แค่เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพราะ...

ห้องเย็นทันตาเห็น แค่เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพราะ...
.
ปล่อยความร้อนขณะใช้งาน น้อยยยยยยย แถมใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ถึง 85% แต่ใช้งานได้นานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนถึง 15,000-50,000 ชม. ห้องได้เย็นกันยาวนานนนนนนน จริงๆ นะนายจ๋า เปลี่ยนเถอะ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน บอกแล้วนะ!!
.
#รวมพลังหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน