โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

  • 16 มกราคม 2562
  • 887 ครั้ง
“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”
คำขวัญวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2562
.
ทีมงานเพจรวมพลังหาร 2 ขอร่วมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่าน และขอสัญญาว่าจะนำความรู้และคำสอนทุกข้อที่ครูแนะ โดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดพลังงาน และการใช้ของอย่างรู้คุณค่า มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด
.
#วันครูแห่งชาติ
#รวมพลังหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน