โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

  • 12 มกราคม 2562
  • 917 ครั้ง
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
.
และที่สำคัญ เยาวชนรุ่นใหม่ ต้องรู้จักใส่ใจ และรู้จักใช้พลังงาน
.
รวมพลังหาร 2 อยากให้เยาวชนทุกคนรู้จักคุณค่าของการใช้พลังงาน ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งแชร์ ยิ่งประหยัดชัวร์
.
#วันเด็กแห่งชาติ
#ประหยัดพลังงาน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน