โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เรื่องดีๆ มีได้ทุกเดือน เพราะห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไทยจะร่วมใจ “งดให้ถุงพลาสติก ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน”

  • 3 มกราคม 2562
  • 827 ครั้ง
เรื่องดีๆ มีได้ทุกเดือน เพราะห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไทยจะร่วมใจ “งดให้ถุงพลาสติก ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน”

เรื่องดีๆ มีได้ทุกเดือน เพราะห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไทยจะร่วมใจ “งดให้ถุงพลาสติก ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน” นโยบายนี้มีมานานแล้ว หากแต่เรายังไม่รู้กัน
.
พรุ่งนี้จึงอยากขอความร่วมมือทุกคน งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน เริ่มลดคนละนิด ชาติลดใช้พลังงาน คุณได้มีส่วนช่วย save the ???? สังคมเราเปลี่ยนแน่นอน!
.
#ประหยัดพลังงาน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน