โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พลังงานนั้นมีค่า รู้รักษาก่อนหมดไป

  • 31 ธันวาคม 2561
  • 2603 ครั้ง
พลังงานนั้นมีค่า รู้รักษาก่อนหมดไป

พลังงานนั้นมีค่า รู้รักษาก่อนหมดไป
รวมพลังร่วมกันแชร์ แบ่งกันใช้
หาร 2 ร่วมใจ ยิ่งแชร์ ประหยัดชัวร์
.
ขอบคุณคนไทยทุกคนที่มาร่วมกันประหยัดพลังงาน ร่วมกันแชร์พื้นที่ว่างบนรถ แบ่งกันใช้ Co-Working Space และอีกหลากหลายไอเดียการประหยัดพลังงานที่ทุกคนร่วมกันสร้างขึ้น นอกจากจะได้เซฟพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว เรายังได้เซฟเงินในกระเป๋าไม่ให้สูญไปอย่างน่าเสียเปล่าด้วย แม้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ก็อยากให้ทุกคนยังคงมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ที่จะประหยัดพลังงานต่อไปนะ!
.
#ประหยัดพลังงาน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์ 
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์ 
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน