โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ไม่ว่าจะบ้านหรือออฟฟิศ ห้องไหนที่เราไม่อยู่เเละไม่ได้ใช้งานก็ควรปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ซะ เปิดเท่าที่จำเป็นก็พอ

  • 24 ธันวาคม 2561
  • 3902 ครั้ง
ไม่ว่าจะบ้านหรือออฟฟิศ ห้องไหนที่เราไม่อยู่เเละไม่ได้ใช้งานก็ควรปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ซะ เปิดเท่าที่จำเป็นก็พอ
ไม่ว่าจะบ้านหรือออฟฟิศ ห้องไหนที่เราไม่อยู่เเละไม่ได้ใช้งานก็ควรปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ซะ เปิดเท่าที่จำเป็นก็พอ 
.
โครงการรวมพลังหาร 2 อยากให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้า #ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ทุกครั้ง!
.
ประหยัดพลังงาน #ยิ่งแชร์ #ยิ่งชอบ 
.
#ประหยัดพลังงาน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งเเชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายเเละเเผนพลังงาน