โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ยืดอก พกกล่องข้าว / ปิ่นโต ประหยัดพลังงาน

  • 20 ธันวาคม 2561
  • 1224 ครั้ง
ยืดอก พกกล่องข้าว / ปิ่นโต ประหยัดพลังงาน

ยืดอก พกกล่องข้าว / ปิ่นโต ประหยัดพลังงาน
.
หน่วยงานเดียวกัน แบ่งปันมื้ออร่อย ด้วยการกล่องข้าว หรือปิ่นโต พร้อมหิ้วถุงผ้า ช่วยประหยัดพลังงานการผลิต เพราะกล่องข้าว ปิ่นโต และถุงผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ในขณะที่ถุงพลาสติก ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่า แต่เป็นสินค้าใช้แล้วทิ้ง ยิ่งใช้มาก ก็ย่อมสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตมากกว่ากล่องข้าว ปิ่นโต และถุงผ้ามากนัก

มีข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมควบคุมมลพิษ เผยว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วจำนวนกว่า 45,000 ล้านใบต่อปี หากใช้แล้วทิ้งไม่ยั้ง จะทำให้เกิดขยะถุงพลาสติกสะสมต่อเนื่องปีละ 20 ล้านตัน ด้วยระยะเวลาย่อยสลายที่นานถึง 450 ปี 
.
วัฒนธรรมหาร 2 หิ้วปิ่นโต ล้อมวงกินข้าว เริ่มแล้วตามหน่วยงานราชการทั่วประเทศ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องกลับมาใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆ พกปิ่นโต ใช้กล่องข้าว พร้อมหิ้วถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดวิกฤติขยะถุงพลาสติกล้นเมือง และที่สำคัญช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตได้อีกด้วย 
.
อ้างอิง: 
https://www.thairath.co.th/content/1406760 
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน