โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

รู้หรือไม่? ประเทศไทย...การจราจรติดขัดมากที่สุดในโลก

  • 19 ธันวาคม 2561
  • 715 ครั้ง
รู้หรือไม่? ประเทศไทย...การจราจรติดขัดมากที่สุดในโลก

รู้หรือไม่?
ประเทศไทย...การจราจรติดขัดมากที่สุดในโลก
เฉพาะในกรุงเทพฯ...ผู้ใช้ถนนเสียเวลากับรถติดถึง 64 ชั่วโมง/ปี
ทั้งยังมีรถป้ายแดงออกใหม่เฉลี่ย 97 คัน/ชั่วโมง ทวีความรุนแรงของปัญหารถติดอย่างต่อเนื่อง
.
ปัญหาเหล่านี้ นับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ แต่หากเรารู้จักแบ่งปัน ด้วย 5 ไอเดียชวนกันแชร์ แบ่งกันใช้ ปัญหารถติดจะหมดไป แถมยังประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา แนวทางง่ายๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมหาร 2 เพราะการประหยัดน้ำมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน