โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Co-working Space ปันพื้นที่ ปันพลังงาน

  • 18 ธันวาคม 2561
  • 568 ครั้ง
Co-working Space ปันพื้นที่ ปันพลังงาน

Co-working Space ปันพื้นที่ ปันพลังงาน

เทรนด์ Co-working Space พื้นที่สำนักงานร่วม พลิกวิถีการทำงานแบบโต๊ะใคร โต๊ะมัน สู่การทำงานร่วมกันในจุดเดียว เปิดให้บริการแล้วราว 17,725 แห่งทั่วโลก
.
ถึงเวลาปันพื้นที่ ปันพลังงาน ใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วหรือยัง? ตอบโจทย์ชาวออฟฟิศบ้านไกล ตัวไม่อยู่ แต่ทำงานได้สบาย รถยนต์ไม่จำเป็น น้ำมันก็ไม่เปลือง พลังงานจะยั่งยืน ถ้าเราใช้สำนักงานร่วมกัน เกิดเป็นวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ประหยัดน้ำมันได้ชัวร์
.
อ้างอิง: http://prop2morrow.com
https://www.bangkokpost.com และ https://www.mangozero.com
.
#ปันพื้นที่ปันพลังงาน #Co-workingSpace
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน